C. İyl 19th, 2019

“Azərkitab” Kitab Yayımı Mərkəzi Beynəlxalq müsabiqənin qalibi olmuşdur

Turkustan.info xəbər veürir ki, MDB dövlətlərinin kitabyayımı ilə məşğul olan müəssisələrin Beynəlxalq əməkdaşlığının gücləndirilməsi, kitabyayımı mədəniyyətinin yüksəldilməsi və MDB dövlətləri arasında mədəni dəyərlərin mübadiləsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə hər il Beynəlxalq müsabiqə keçirilir.

“Azərkitab” Kitab Yayımı Mərkəzi Beynəlxalq müsabiqənin qalibi olmuşdur

Müsabiqənin təsisçisi MDB-nin Dövri mətbuat, kitab nəşri, kitabyayımı və poliqrafiya sahəsində əməkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası şurasıdır. Müsabiqəni Müstəqil Dövlətlərin Kitabyayımı Assosiasiyası təşkil edir və keçirir.

MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin qərarılə, 2017-ci ilin yekunlarına görə ölkədaxili və Beynəlxalq kitab mübadiləsini yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə ilə birinci yeri “Azərkitab” Kitab Təbliği Mərkəzi (Bakı) qazanmışdır.

İkinci və üçüncü yerləri “Bukvoyed” Peterburq Kitab şəbəkəsi (Sankt-Peterburq), “Biblio-qlobus” (Moskva) və “Belkniqa” ASC-nın filialı – “Mərkəzi kitab mağazası” (Minsk) qazanmışdırlar.

Bir neçə gün əvvəl Moskvada keçrilən XXI Beynəlxalq kitab sərgi- yarmarkasında müsabiqənin qaliblərinə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsinin Fəxri fərmanları təqdim edilmişdir.

Центр пропаганды книги «Азеркитаб» стал лауреатом Международного конкурса

Решением Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии

от 30 ноября – 1 декабря 2010 года было утверждено Положение

о конкурсе книготорговых предприятий государств – участников Содружества Независимых Государств.

Конкурс книготорговых предприятий государств – участников СНГ проводится ежегодно в целях расширения международного сотрудничества книгораспространителей государств-участников СНГ, повышения культуры книгораспространения в государствах – участниках СНГ, активизации взаимообмена духовными и культурными ценностями между государствами – участниками СНГ.

Учредителем конкурса является Межгосударственный совет по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии.

Организация и проведение конкурса осуществляется Ассоциацией книгораспространителей независимых государств.

Решением Исполкома СНГ Центр пропаганды книги “Азеркитаб”(г.Баку), книжный магазин “Раритет” (г.Бишкек), Петербургская книжная сеть “Буквоед” (г.Санкт-Петербург), ООО”Библио-глобус” (г.Москва) и “Центральный книжный магазин”-филиал ОАО “Белкнига” (г.Минск) за большую работу по развитию отечественного и международного книгообмена в 2017 году награждены Грамотами Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

Награждение коллективов прошло в Москве, на ВДНХ, на торжественной церемонии по итогам международного конкурса “Искусство книги государств-участников СНГ”.

Лятифа Мамедова,

Сопредседатель Межгосударственного

совета СНГ по полиграфии,

книжной торговле и книгораспространению

“Azərkitab” Kitab Yayımı Mərkəzi Beynəlxalq müsabiqənin qalibi olmuşdur
“Azərkitab” Kitab Yayımı Mərkəzi Beynəlxalq müsabiqənin qalibi olmuşdur
“Azərkitab” Kitab Yayımı Mərkəzi Beynəlxalq müsabiqənin qalibi olmuşdur