04 İyul 2020 00:50

Elçibey’in Doğu Türkistan ilgisi

Hamit Göktürk

(hgokturk50@gmail.com)

(Turkustan.info üçün)

  Türkiye’nin Türk dünyasına açılmış  batıdaki kapısı ve Türk Dünyasını de Türkiye’ye bağlayan çok önemli eşik olan  hür ve bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetimizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Ebulfeyiz Elçibey,sadece Azerbaycanımızın değil,Türk dünyasının de önde gelen seçkin Liderlerinden idi. Bilindiği üzere her devlet adamı Lider olma vasfı taşıyamıyor.Lider temsil ettiği toplumlar ve Milletlerin  doğal tasvibi ve onu Lider olarak kabul etmesi ile ancak,Lider olabiliyor. Merhum Ebulfeyiz Elçibey de  cesur ve yiğitçe duruşu,tarihe derin  izler  bırakan söylemleri ile gerçek manada bir Türk Dünyası Lideri  idi. Biz onu Sovyet-Ermeni işbirliği  soncunda kaybettiğimiz Karabağ savaşından sonra Baku’deki Azatlık meydanında milyonlarca insanın katıldığı o mahşeri mitingdeki    veciz konşması bütün şen güçler karışındaki sağlam duruşu ve kesin ve net ifadeleri ile en iyi şekilde tanıdık ve  kendisine olan saygı , sevgi ve hayranlığımızı yüreğimize kazıdık.

Ebulfeyiz Elçibey kısa Cumuhurbaşkanlığı esnasında  yiğitçe ve cesur tutumu ve  ülkü ve ilkelerinden asla taviz vermeyen  duruşu ile  hafızalarımızda yer etmiştir. O, konuşmalarında  sadece Azerbaycan’ı değil bütün Türk dünyasının meselerine sahip çıkar,bütün Türkleri kucaklar  kanayan yaralarını gündeme getirir ve bu konudaki fikir,  düşünce ve kanaatını açık,net bir şekilde yiğitçe dile getirirmiştir.

 

Merhum Elçibey’in Doğu Türkistan İlgisi

 

Liderimiz İsa Yusuf Alptekin’in manevi oğlu, Doğu Türkistan dostu ve gönüllüsü  Servet Kabaklı ile yine Türk Dünyasının cefakar,çilekeş ve Vefakar Gazetecisi  Kemal Çapraz  daha bağımsızlık öncesi kendisi ile görüşmüşler ve Liderimiz merhum İsa Yusuf Alptekin Beyin  selamlarını ve  özel mesajlarını de   kendilerine  iletmişlerdi.  Şimdi Allah’ın rahmetine kavuşmuş olan bu  iki değerli  Doğu Türkistan gönüllüsü Gazeteci dostlarımıza Sayın Elçibey  İstanbul’a geldiklerinde kendisini  bizzat ziyaret etme arzusunu da bildirmişlerdi.  

Cumhurbaşkanımız Ebulfeyiz Elçibey 1992 yılının yaz aylarında İstanbul’da toplanan İslam Konferansı Örgütü  Zirve Toplantısına katılımak için  İstanbul’a gelmişti.Konferans bitiminde  Servet Kabaklı Beye Liderimiz İsa Yusuf Alptekin Beyi ziyaret etmek arzusunu iletmişlerdi.Merhum Liderimiz İsa Yusuf Alptekin Bey Servet Bey’in bu talebine karşılık  , “ Sayın Ebulfeyiz Elçibey   Cumhurbaşkanı.Ben  onu kaldığı otele gidip ziyaret etmem gerekir.”şeklinde  saygısını ifade etmiştir. Buna karşılık Ebulfeyiz Elçibey “O bizim  ilham ve  feyiz aldığımız bir Liderimiz ve Atamız. Ayrıca Alptekin Bey bizim büyüğümüz, Bizim Türk töresinde  ziyaret  Büyüklerin   huzuruna gidilerek yapılır.” Şeklinde cevaplandırır ve Daha sonra kararlaştırılan gün ve saatte  Cumhurbaşkanımız Elçibey korumalar ve protokol eşliğinde Doğu Türkistan Lideri  İsa Yusuf Alptekin Beyin  Bakırköy İlçesindeki Ataköy 4. Kısımdaki hanesine gider. Liderimiz Alptekin Bey o yıllarda görme yeteneğini  büyük ölçüde kaybetmiş olmasına rağmen,  asansörü bulunmayan 3 kattaki  evinden aşağıya inerek  kapıda karşılamak arzusundadır. Ancak, Servet Kabaklı ve yanındakiler “ Efendim,siz yukarıda evin kapısında karşılayın ve biz sizin adınıza aşağıda   yolda istikbal edelim. Sizin 3. Kattan inip çıkmanız müşkül ve biraz tehlikeli olur.” diyerek ikna ederler.

Türklük mücahidi İsa Yusuf Alptekin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Ebulfeyiz Elçibey’in karşılaşmaları tarihi olduğu kadar  göz yaşartıcı ve bir o kadar duygusal olur. Türk dünyasının bu cefakar ve çilekeş bu  iki lideri onlarca   yıl bir birlerinde ayrı  ve hasret kalmış Kardeşler olarak candan kucaklaşırlar ve  bu kucaklaşma  bir  hayli zaman sürer. Daha sonra eve buyur  edilir ve sohbet Türk dünyası ve Doğu Türkistan minvalı üzerinden devam eder. O yıllarda Doğu Türkistan’daki İşgalcı Çin’in baskısı günümüze göre nisbeten daha  hafif ve azdır.Çin,  komünizmden Çin tipi Sosyalist Kapitalizme geçiş sürecini yaşamaktadır.04 Nisan 1990’da Kaşgar’ın Pamir dağları eteklerindeki tarihi ilçesi Barın’da Çinli işgalcıların  daha önce yıktıkları bir Cami’nin yerine yeniden cami  yapımını engellemesi ve Türk hanımlara zorla doğumu yasaklayarak kürtaj  zulmüne karşı büyük bir Milli  ayaklanma medya gelmiştir. İşgalcılar Merkezi Çin’den getirdikleri özel Katliam Birliklerini de işe salarak    çoluk çocuk,genç ihtiyar demeden  acımasızca büyük bir katliam yapar.Bu şanlı   Barın Direnişinin üzerinden daha 2 yıl geçmiştir.Acılar ve istiraplar  tazedir. Sohbette Barın Katliamı  gündeme  getirilir.Doğu Türkistan’i demografik asisimilasyon amacı ile getirilen etnik Han Çinlisi göçmenler konusu  karşılıklı konuşulur. İşgalcı Çin’in Barın Katliamından sonra  komşu ülkeler ile merkezi Çin’e kaçan ve bir kısmı Türkistan Cumhuriyetleri,Pakistan ve Afganistan’a geçen birkaç yüz  mülteci durumundaki Uygur Türklerinin  Türkiye’den sonra Azerebaycan’a  da  yerleştirilmesi konusu de ele alınır. Yaklaşık bir saat kadar devam eden bu tarihi ziyaret yine  kavuşmanın sevinci ve ayrılımanın  hicran ve hasreti ile sona erer.

 

Elçibey :  Doğu Türkistan Ve Diğer Esir Türk İlleri Bağımsız Olmadan Türk Dünyası Bağımsız Olmaz !

 

Cumhurbaşkanımız Ebulfeyiz Elçibey zirve bitiminde Ankara’ya gelir ve  Türk devleti ve Milletinin kalbi TBMM:’de   kendileri için özel bir oturum   tertip edilir.  Elçibeyi’miz Milletvekillerimiz ve Dinleyici localarında bulunan kalabalık Misafirlerin candan   alkışları arasında konuşmaları için kürsüye davet edilir. Kürsüye gelen Cumhurbaşkanımız Elçibey  Azerbaycan’ın ve Türk Dünyasının mevcut durumundan söz eder ve Milletvekilleri ile dinleyicilere  umut  ve ilham verici   tarihi bir konuşma  yapar.Elçibey sözünün devamında Doğu Türkistan’ın durumunu dile getirir ve sözünün sonunda şu tarihe not düşen cümleyi sarf eder ; “  Doğu Türkistan,Kerkük,Batı Trakya,Karabağ ve diğer Esir Türk İlleri kurtarılmadan Türk Dünyasının  tam bağımsızlığından Söz Etmek  Asla Mümkün Değildir. “

Ben, Kayseri’deki evimde o an evimde Misafir olarak bulunan çok değerli ve Aziz Hocam,Prof.Dr.Tuncer Gülensoy ve eşleri Hatice Hanımefendi  ile ailece Elçibey’in  TBMM:’deki konşmasını canlı izliyoruz.Bu son cümle biter bitmez heyecandan ve sevinçten  ailece ayağa fırlıyor ve var gücümüzle kendisini alkışlıyoruz.Bir yandan ise göz yaşlarımız yüzümüzü islatıyordu.  Doğu Türkistan davası tarihte TBMM:’de Türk Dünyasının çok önemli ve seçkin bir Lideri Cumhurbaşkanımız Elçibey tarafından en üst derecede ve Türk dünyasının kalbı Ankara’da açık ve net şekilde dile getirilmiş oluyordu. Bu konuşmadan doğan Sevinç ve mutluluğumuz  günlerce devam etmiştir. 

Çin  Bu Konuşmayı Protesto  ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Petrosyan’ı Pekin’e davet ediyor 

 

Cumhurbaşkanımız Elçibey Ankara’da TBMM:’deki bu tarihi konuşmasını yaptığının hemen ertesi günü Çin  Dışişleri Bakanlığı başkent Pekin’de  bu konuşmayı eleştiran bir açıklama yapar  ve  Elçibey’in sarfettiği Doğu Türkistan hakkındaki sözlerine  tepki gösteren ve protesto eden bir resmi bildiri yayınlar. Ayrıca, bu konuşmanın  Çin’in egemenlik ve toprak bütünlüğüne aykırı  ifadeler içerdiğini  iddia ederek Azirbaycan’a bir protesto notası verir. Akabinde ise,şimdiye kadar diplomatik olarak tanımadığı Ermenistan’ı resmen tanıdığını ilan eder.Daha sonra ise Ermenistan Cumhurbaşkanı Petrosyan’ı Çin’e resmen davet ettiğini açıklar.  

 

Elçibey  Doğu Türkistan Sorununu Dile Getirerek  Rısk Almaktan Asla  Kaçınmamıştır.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Ebulfeyiz Elçibey Ankara’da  TBMM:’de yaptığı bu tarihi konuşma ile,Türk Dünyasında  Doğu Türkistan’daki Çin baskı ve zulmünü açıkça ve net olarak dile getiren ilk  Türk Dünyası Devlet Başkanı olmuştur.Bu konuşması ile  Cumhurbaşkanı olarak  temesil ettiği Azerbaycan devletimiz adına büyük bir siyasi risk almıştır.Devlet adamları için sarfettiği sözler  o devletin  resmi ifadesi ve sözüdür. Cumhurbaşkanımız Elçibey bu  tarihi sözleri ile Doğu Türkistan Türklerinini efsanevi Lideri ve Türklük Mücahidi İsa Yusuf Alptekin Atamıza   evindeki ziyareti esnasındaki özel ve mahrem konuşmalarında    kendisine verdiği bir güvence veya sözü yerine getirmiştir belki de.  Kadirbilirlilik ve Vefakarlığın mertçe, yiğitçe  ve  en açık ve net örneğini sergilemiştir. Bu konuşması ile  gerçek devlet adamlığı ve Türk Dünyası Lideri olduğunu kanıtlamıştır.

 

Cumhurbaşkanımız Elçibeyi’ın Elini Sıkmak ve bir Cümle ile de Olsa Kendisine hitap etmek   Bu Fani’ye Nasip olmuştur.

Azerbaycan’da demokratik,adil ve özgür seçim ile halkının oyları ile seçilen Türklük Sevdalısı büyük İnsan ve Türk Dünyasının gerçek Liderlerinden  Cumhurbaşkanımız Elçibey   Rusya,Çin bilumum Türklük düşmanı  güçlerin ortak saldırı ve tertibi ile  görevinden uzaklaştırılmıştır.Daha sonra ise    amansız  Kanser  hastalığına yakalanmıştı.Türkiye’ye tedavi için gelmiş ve bir  süre de İstanbul’da  kalmıştı. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın kurucu Başkanı Dedekorkut Atamız Prof.Dr. Turan Yazgan Hocamız Süleymaniye’deki Daruzziyafe’de kendisi onuruna bir yemekli toplantı tertip etmişti.Biz de davetli olarak bu toplantı’ya katılmıştık.   Bu arada her kes Ebulfeyiz Elçibey’e saygılarını sunmak    ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için  sıraya girdik.Sıra bize geldiğinde  daha önce ikaz edildiğimiz için elini öpemedik.ancak hafifçe elini sıkarak kendimizi tanıtmak ve geçmiş olsun dileklerimizi sunmamız ve birkaç  kelimelik de olsa hitap etmemiz  nasip oldu.Ben kendisine ben Doğu Türkistanlı Uygur Türkü Hamit Göktürk.Zatialilerine  derin  saygılarımı ve geçmiş olsun dileklerimi arz etmek isterim.” Deme şansına erişebildim.Ben Doğu Türkistanlı ve Uygur Türkü deyince o halsız ve nahif halı ile tebessüm etti ve hafifçe gülümseyerek bu satırıların yazarı bu  fani’ye özel bir ilgi göstermişti.Bu anlar  ömrüm oldukça  hayatımın en önemli ve unutulmaz  aziz bir hatırası olarak  daima  kalacaktır.

Türk Dünyasının bu  Çok değerli ve  gerçekten inanmış bu yigit Liderini vefatı yıldönümünde rahmetle anıyor,aziz ruhuna dualarımızı sunuyoruz.Onun  muazzez  ruhunun Doğu Türkistan’da Tanrıdağlarının en yüksek  noktası  olan Hantengri zirvesinde   dolaştığını düşünüyorum.

Mübarek Ruhu Şad Olsun. Kabri nur ile Dolsun ve  mekanı  de cennette olsun. Amin.

Paylaş:

mersin escort bayan mersin escort rokettube sex hikayeleri
escort mersin