Ça. Avq 20th, 2019

Türkün adı tarixlərdə qalandı!

Tanrım, Türkəm, Cahana Türk gəlmişəm!
Odlar Yurdun Türkə Vətən bilmişəm!
Yağı-düşmən sanmasın ki, ölmüşəm!
Dədəm-Qorqud, Manas tarix qalamdı,
Türkün adı tarixlərdə qalandı!

*
Qibləm Laçın, səcdəgahım Şuşadı!
Həsrətimiz, sevincimiz qoşadı!
Türkü Türklük, Türk doğulmaq yaşadır!
Türkdən başqa Türkün dostu yalandı,
Türkün adı tarixlərdə qalandı!

*
Ta Doğudan Batıyacan yurdumuz,
“Tülkü-çaqqal” ovundadı “Qurdumuz”,
Yağılardan öc alacaq Ordumuz!
Xəyanətlə yurd-yuvamız talandı,
Türkün adı tarixlərdə qalandı!

*

Talış, Ləzgi, Kürd də Türkün yurddaşı,
Yerindədi Ulu Türkün yaddaşı!
Azərbaycan Türkiyənin qardaşı,
Qarabağla Quzey Kıbrıs balandı,
Türkün adı tarixlərdə qalandı!

*
Tarix boyu Ulu Türküm yaşasın!
Nuri paşa- paşaların paşası!
Qarı düşmən, başınızdan daş asın!
Türk dediyin daşı başdan alandı,
Türkün adı tarixlərdə qalandı!
Türkün adı tarixlərdə qalandı!

Paylaş: