Ca. Apr 9th, 2020

Sərt gürcü şilləsi və cəllad erməni Avaqyanın büstü

Yusif Alı Afşar

Hamınız kimi məni də 20 yanvar tarixində Gürcüstanın Axalkalaki şəhərinin Buqaşen qəsəbəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarının hərbi işğalında və bu ərazilərdə yaşayan yerli türk əhalinin qətlində birbaşa iştirak edən Mixail Avaqyana büstün qoyulması çox üzcü. Mən də sizlər kimi ö köynəyimdə yanıb qovruldum, tüstüləndim, param-parça oldum. Sonra özümə gəlib düşündüm ki, görəsən bu nə hadisə idi başımıza gəldi.

Erməniyə lənət deyib, gürcünün iç üzünü göstərib əsas mətləbə keçirəm. Erməni ilə gürcünün bircə fərqi var. Erməni düşmənçilik niyətini içində gizlətmədən “türk mənim düşmənimdir” deyib açıq düşmənçilik edir, gürcü şovinizmi isə türk nifrətini içində mükəmməl şəkildə gizlədə bilir və altdan-altdan öz işini görür. Nəticədə isə zərbəsi erməni zərbəsinə bərabər olur.

Məqsədim ilin günün bu həssas vaxtında hansısa formada milli ayrıseçkilik salmaq yox, milli ayrıseçkilikdən doğan olaylardan nəticə çıxarmağımıza yardımçı olmaqdır. Gürcülərin erməni köpəyi Avaqyana büst qoymasına etiraz etməmələri (bəlkə də heç buna etiraz etməyi belə düşünməyiblər) onların ermənilər qarşısında olan zəifliklərinin göstəricisi də ola bilər. Çünki faktiki olaraq vaxtilə yerli türklərin yaşadığı sonra isə cəllad Stalinin qərarı ilə deportasiya olunduğu indi isə ermənilərin sıx yaşadığı, gürcülərdən de-fakto qopardıqları, de-yure Gürcüstana aid olan Cavaxeti bölgəsinə, əsasən də Axalkələk şəhərinin Buqaşen qəsəbəsinə gürcülər heç bir siyasi təsir göstərə bilmirlər. Buna görə də burada ermənilər istənilən itlərinə heykəl və büst qoya bilərlər. Hətta belə iryənc niyətlərini bizlər üçün həssas olan 20 Yanvar, 26 Fevral, 31 Mart kimi faciəli günlərdə etməklə həm gürcüləri saymadıqlarını, həm də bizlərə olan nifrətlərini nümayiş etdirirlər.

Bu cür hadisələr bizə olduqca təsirli və utancvericidir. Ona görə də məsələni çox abartamaq istəmirəm. Çünki 200 ildir ki, erməni xislətindən başımız bəlalar çəkib və çəkməkdə davam edir. Keçək məsələnin gürcü tərəfinə, daha doğrusu gürcülərin biz türklərə qarşı olan nifrətinə. Əminəm ki, bu haqda hər kəsin az-çox xəbəri var.

Hər zaman ermənilərdən qorxan, pəsinən gürcülər nədənsə Gürcüstanda yaşayan türklərin əməlli başlı qənimi olub desəm, bəlkə də yanılmaram. Həmçinin Gürcüstanda hakimiyyətdə olan istənilən siyasi iqtidar ölkənin aborigen türk etnosuna qarşı həmişə qeyri-ciddi, etinasız, lakin sərt və qəddar siyasət yürüdübdür. Lakin bu fərqli siyasətə baxmayaraq, yerli türklər ən etibarlı, sadiq, Gürcüstan dövlətinin inkişafına gürcülərdən daha çox dəstək vermişdilər. Amma əvəzində həmişə sərt təpki görüblər. Ən dəhşətli təpkini isə qədimdən bəri türklərin yaşadıqları tarixi türk yurdlarının adlarının dəyişdirilməsi ilə alıblar. Son illər Azərbaycan dövlətinin güclənməsi sayəsində soydaşlarımıza edilən təzyiqlər nisbətən azalıb.

Sonuncu türk cahangiri Nadir şah Afşarın 1747-ci ildə sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi ilə yaranan yarımmüstəqil, Qazax və Şəmsəddil sultanlıqları kimi Gəncə xanlığının tərkibinə daxil olan feodal dövlətlərdən biri də 1747-1801-ci illərdə mövcud olmuş Borçalı sultanlığı idi. Aran və Dağ Borçalısı olmaqla iki yerə bölünən bu coğrafiyadakı bütün toponimlər türk mənşəli idi və yerli əhalinin 99%-ni də türk əhalisi təşkil etmişdir.

Cənubi Qafqazın sovetləşmədən sonra Dağ Borçalısı Ermənistan SSR-yə, Aran Borçalısı isə Gürcüstan SSRİ-yə verilmişdir. Ermənistana verilən Dağ Borçalı onsuz da tamamilə əlimizdən çixdığından ora haqqında daha geniş danışmağa gərək olduğundan üstündən keçirəm. Tək onu deyim ki, oradakı aborigen türk etnosları qovulduqdan sonra ərazinin bütün türk topnonimlərinın adları da dəyişdirilərək erməniləşdirildi. Onu da qeyd edim ki, sahəsi 6,528 min kvadratkilometr olan Aran Borçalı Gürcüstanın ümümi ərazisinin 10 %-ni təşkil edir. 1992-ci ilə olan statistik məlumatlara görə isə Borçalıda 1 milyona yaxin türk əhali yaşayırdı ki, bu da Gürcüstan əhalisinin 25 %-ni təşkil edirdi və gürcülərdən sonra ikinci etnos idi. 1929-cu ildə Gürcüstanın tərkibindəki Borçalı qəzası ləğv edilərək Borçalı (Marneuli), Lüksemburq (Bolnisi), Başkeçid (Dmanisi) adı ilə üç rayona bölündü. Borçalı adıni güc bəla ilə 1949-cu ilədək saxlamaq mümkün olsa da, 50-ci ildən sonra Borçalı adı indiki Marneuli toponimi ilə əvəzləndi. Gürcüstanın müstəqillik dövründə isə bu rayonların əsasında Kvemo-Kartli quberniyası yaradıldı.

Qeyd etdiyim kimi, 1940-ci illərdən başlayaraq Gürcüstandakı türk toponimlərinin adları dəyişdirilməyə başladı. Borçalıdakı yer adlarına tətbiq olunan gürcüləşdirmə siyasətində əsas məqsəd yerli əhalini uzaq tarixi keçmişi ilə birləşdirən bağları qırmaq, sakinlərə bu bölgələrə gəlmə olduqlarını təlqin etmək və milli-etnik kökə malik maddi-mənəvi abidələri dağıtmaq idi.

Bu günə kimi davam edən topnim dəyişdirilməsi sayəsində sıxışdırılan, əzilən, nəticədə köçə məruz qalan Borçalı ərazisində yaşayan sayı bir milyonu keçmiş türk etnosunun sayı indiki halda 500 min nəfərə enmişdir. Tarixi türk adları isə tamamilə dəyişdirilərək gürcü adları ilə əvəzlənmişdir. Borçalı adının çəkilməsi isə demək olar ki, tamamilə yasaq olunmuşdur. Görün nə ağır dərddir bir. Vaxtilə Gürcüstanın paytaxtı Tiflisin ictimai-siyasi, mədəni həyatında yüksək rol oynayan biz, şəhərin əhalisinin 5-də 3-nü təşkil edən biz türklər görün nə ağır duruma düşdük bir…

Əzizlərim, indi siz deyin görək onilliklər boyunca Gürcüstanda adları dəyişdirilən toponimlər, əhalisi sıxışdırılıb qovulan kənd və şəhərlər, bağlanan məktəblərimiz, incidilən insanlarımız haqqında hansı sözü deyə bildik, kimə etiraz etdik, hansi yüksək tribunalarda bu haqda bir haqq səsi ucaltdıq. Qarabağ probleminin də kökü bu bəladan hansısa nəticə çıxarmamağımız oldu. Ən yaxşı halda Gürcüstandakı dədə-baba torpaqlarından qovulan soydaşlarımıza qucaq açıb onlara Azərbaycan ərazisində sığınacaq verdik. Bunu biz başqa cür etməliydik. Çünki ən azından Qərbi Azərbaycandan qovulmuş qaçqınlarımız var idi o vaxta kimi. Onlara da eynən isti qucaq açadıq o vaxt. Həmin vaxt bu olaylara qarşı sərt siyasət yürüdülməli idi . Bundan nəticə çıxartmalıydıq. Nəticə çıxartmadıq deyə gürcülərdən də tərs şillə aldıq. Artıq yetər, məncə. İndi isə ən azından əlimizi üzümüzə tutmalıyıq ki, bir də üzümüzə şillə dəyməsin. Lənətə gəlsin ermənisi də, gürcüsü də, rusu da, farsı da…

Bu boyda tarixi dərdlərimizdın nəticə çıxartmadıq, nəticədə isə bu gün türklərin qənimi erməni cəlladı Mixail Avaqyana Gürcüstanda ermənilərin yaşadıqları Axalkələkdə büst ucaltdılar…

Bu gün isə bu konuda yeganə təsəllimiz “nə yaxşı ki, qəhrəman türk oğlu cəllad, murdar Avaqyanı qanına qəltan edərək onu gəbərdə bilib”, – deyə bilməyimiz, bir də “nə yaxşı ki, tarixi torpaqlarımızın əldə qalan bir parça hissəsində müstəqil Azərbaycanımız var”, – deyə qürurlanmağımızdır…

 

 

Paylaş:

mersin escort bayan mersin escort