Ca. Apr 2nd, 2020

Azərbaycanda iri dövlət şirkətlərinə nəzarət gücləndirildi

Baş nazir Novruz Məmmədov “İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetaları haqqında” qərara dəyişiklik edib.
Turkustan.info xəbər verir ki, qərarın 4-cü hissəsinə edilən dəyişikliyə görə, İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetaları üzrə aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılır:
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini
Komissiyanın üzvləri:
İqtisadiyyat naziri 
Maliyyə naziri 
Vergilər naziri
Mərkəzi Bankının sədri. 
Həmçinin 3 nömrəli əlavə – “İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetalarının icrası üzrə monitorinqin aparılması Qaydası” yeni redaksiyada təsdiq edilib.
Bu qaydalara görə, smetaların illik icrası üzrə monitorinq iri dövlət şirkətlərindən hesabat formalarına uyğun alınmış zəruri sənəd və məlumatlar (hesabatlar) əsasında aparılır. Zərurət yarandığı hallarda Komissiya üzvlərinin təklifi və Komissiyanın sədrinin razılığı ilə iri dövlət şirkətlərində ilkin sənədlər əsasında yerində baxış keçirilməklə monitorinq aparıla bilər.
Smetaların icrası üzrə monitorinqin aparılması zamanı aşağıdakılar araşdırılır:
–  smetalar üzrə gəlirlərin proqnozlaşdırılması zamanı daxilolma mənbələrinin tam nəzərə alınması vəziyyəti, habelə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsindən daxil olmuş vəsaitlərin və onların istifadəsinin smetaların icrasına dair rüblük hesabatlarda düzgün əks etdirilməsi;
– iri dövlət şirkətlərinin daxilolmaları və xərcləri üzrə proqnoz göstəricilərdən  az və ya çox olan hər bir daxilolma və xərc maddələrinin icra vəziyyəti;
–  təqdim edilən malların (işlərin və xidmətlərin) (o cümlədən, qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən) maya dəyərinin və rentabelliyinin formalaşması;
–  büdcədən ayrılan subsidiyaların, bank kreditlərinin, ssudaların və investisiyaların (cəlb edilmiş və daxili)  istifadəsi vəziyyəti və səmərəliliyi;
– büdcə qarşısında olan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, ödənişlərin növbəliliyinə riayət edilməsi vəziyyəti;
– əmtəəsiz əməliyyatlar apararaq və yalan əqdlər bağlayaraq vergidən yayınan vergi ödəyiciləri ilə əməliyyatların aparılıb-aparılmaması vəziyyəti;
– malların, iş və xidmətlərin satın alınmasının vəziyyəti;
– xarici iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyi vəziyyəti;
– debitor və kreditor borcların dinamikası, uzunmüddətli debitor və kreditor borcların aradan qaldırılması və minimuma endirilməsi üzrə görülən tədbirlərin vəziyyəti.
Komissiya tərəfindən smetaların illik icra vəziyyətinin monitorinqinin, təhlil və qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair məlumat iyul ayının 30-dək Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilir.

Paylaş:

mersin escort bayan mersin escort