Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda “Açıq qapı” günləri başlayır

Azərbaycanİlahiyyatİnstitutu (Aİİ) III ixtisasqrupuna sənədverəcək abituriyentləri “Açıqqapı” günlərinədəvətedir. “Açıqqapı” günləriaprelin22-dənmayın 22-dək,çərşənbəgünlərisaat 09:00-dan 17:00-dək keçiriləcək. İştirakçılarüçüntədrisbinasındaməlumatlandırıcıgörüşlərtəşkilolunacaq, onlarAzərbaycanİlahiyyatİnstitutuhaqqındagenişməlumat alacaqlar.Abituriyentlər keçid

Davamı

Share