Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda “Açıq qapı” günləri başlayır

Azərbaycanİlahiyyatİnstitutu (Aİİ) III ixtisasqrupuna sənədverəcək abituriyentləri “Açıqqapı” günlərinədəvətedir. “Açıqqapı” günləriaprelin22-dənmayın 22-dək,çərşənbəgünlərisaat 09:00-dan 17:00-dək keçiriləcək. İştirakçılarüçüntədrisbinasındaməlumatlandırıcıgörüşlərtəşkilolunacaq, onlarAzərbaycanİlahiyyatİnstitutuhaqqındagenişməlumat alacaqlar.Abituriyentlər keçid balları;ixtisaslar; xaricidillərəyiyələnməkimkanları;təqaüd proqramları; xaricdətəhsil imkanları;məzunlarüçünişimkanları;İnstitutunbeynəlxalqəlaqələri; tələbələrin sosial həyatı; yay vəqışməktəblərihaqqındaətraflıməlumatalacaq, eynizamanda, dərsprosesiniizləyəcək, onlarımaraqlandıransuallarlaAİİəməkdaşlarınamüraciətedəbiləcəklər.

“Açıqqapı” günlərindəiştiraketməkistəyənabituriyentlərəvvəlcədənqeydiyyatdankeçməlidirlər.İnstitutun tədrisbinasınadaxilolarkənşəxsiyyətvəsiqəsinitəqdimetməkmütləqdir.

Qeydiyyatüçünəlaqələndiricişəxs: İnciBağırlı;

tel.: (012) 510-65-45 / 152;  

mob.: (070) 868-75-45;

e-mail: incibagirli@ait.edu.az

Ünvan: AZ1141 Bakışəhəri, ƏhmədCəmil, 41/A.

Paylaş:


takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al porno izle